Over de stichting

De gemeenteraad van Opmeer heeft besloten tot een innovatieve, brede aanpak voor muziekeducatie. Stichting Muziek Opmeer geeft uitvoering aan deze opdracht en heeft tot doel om de muziekeducatie en -participatie te bevorderen in de gemeente Opmeer.

Met de campagne “Je hoort het goed” en de campagnefilm is het doel van de stichting om iedereen in de gemeente Opmeer, jong en oud te laten zien en vooral te laten horen wat de rol is van muziekeducatie en -participatie.

Er wordt gewerkt volgens een innovatieve bottom-up werkwijze, welke veel ruimte geeft aan de initiatieven en wensen die leven bij de direct betrokkenen. Wij proberen ervoor te zorgen dat de initiatieven, wensen, vragen en ideeën van burgers elkaar kunnen vinden binnen de verschillende domeinen. Hiermee staat de gemeente op afstand en is het maatschappelijke middenveld aan zet. Duurzaamheid staat hierbij voorop.

De domeinen worden bediend door twee aanjagers die tot taak hebben de beschikbare gelden voor muziekeducatie effectief om te zetten in programma’s en projecten.

Stichting Muziek Opmeer is opgericht op verzoek van de gemeente Opmeer, om uitvoering te geven aan een nieuwe aanpak van muziekeducatie. Dat was nodig omdat de muziekschool van Opmeer in de zomer van 2017 is gesloten, en er behoefte was aan een nieuwe werkwijze voor muziekeducatie die alle kinderen bereikt. De stichting geeft uitvoering aan deze opdracht, op basis van een plan dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het bestuur

Irma Stroet (voorzitter)
Petra Borst-Koorn (secretaris)
Patrick Wit (penningmeester)
Joost Patocka (algemeen bestuurslid)

De aanjagers

Stéphanie Burgerhout

Na 15 jaar in het basisonderwijs te hebben gewerkt als leerkracht en schoolleider, heb ik in 2017 de overstap gemaakt naar de culturele sector. Naast mijn werk als coach en trainer binnen de muziekeducatie,  zet ik mij ervoor in dat de gelden van Stichting Muziek Opmeer op een goede manier worden besteed aan alle inwoners van Opmeer. Muziek heeft altijd een bijzondere plek in mijn leven gehad. Sinds mijn zesde jaar speel ik al dwarsfluit en tijdens mijn lerarenopleiding heb ik ook aan het conservatorium Alkmaar gestudeerd.

Ik geniet het meest als ik kinderen samen muziek zie en hoor maken, wanneer docenten enthousiast lesgeven en ik samen met anderen plannen maak om de muziekeducatie en -participatie verder in te vullen. Mooie plannen maken, brainstormen en ideeën tot uitvoering brengen, dat is waar ik het meeste energie van krijg. Mijn wens is dat muziek ons allen de komende jaren steeds meer verbindt, dat het verzacht en verbroederd.

Stichting Muziek Opmeer is de afgelopen jaren steeds zichtbaarder geworden niet alleen binnen de gemeente, maar zeker ook daarbuiten. De prestigieuze bokaal van Méér Muziek in de Klas is voor mij de kroon op het werk van de Stichting.  Als ‘good practice’ hoop ik dat andere gemeenten geïnspireerd raken door onze vernieuwende werkwijze en mogelijkheden zien om hun muziekeducatie en -participatie ook op een andere manier in te richten. Muziek is overal! Niet alleen als je bewust naar een concert of festival gaat, maart ook als je gaat sporten of wanneer je een film bekijkt. Voor alles is muziek gewoonweg onmisbaar, en daarom vind ik het zo essentieel dat  ieder kind de kans krijgt om de muziekinstrumenten te ontdekken, op welke manier dan ook. Maar vooral… van muziek te genieten! Daar zet ik mij voor in!

Glenn Liebaut

Muziek als middel om mensen te verbinden vormt de leidraad in mijn carrière. Als uitvoerend musicus samenwerkend met uiteenlopende musici en gezelschappen, als muziekdocent binnen- en buitenschools, als workshopleider, initiator en projectleider van evenementen en nu als aanjager voor de gemeente Opmeer.

Mijns inziens verdient muziek maken een belangrijke vaste plek binnen het onderwijs. Daarnaast ben ik van mening dat toegang tot muziek, actief en passief, van hoge waarde is binnen een samenleving. Ik zie het als mijn missie om muziek, voor jong en oud, binnen ieders handbereik te brengen. Kaders scheppen die leiden tot individuele creativiteit, persoonlijke ontwikkeling, verbinding, meer inlevingsvermogen en begrip voor elkaar.

Samen met Stéphanie en Lore geven we muziek in de breedste zin van het woord een prominente plek waarbij iedereen de kans heeft om hiermee in aanraking te komen.

Lore Koelemijer

Komend schooljaar zal ik voornamelijk als aanjager van de jongerenprojecten zichtbaar zijn in de gemeente. En daar heb ik heel veel zin in! De jongeren verdienen een prominente plek in de gemeenschap, zij zijn de toekomst. Talent- en persoonsontwikkeling is daarbij erg belangrijk. Muziek kan hier een prachtige aanvulling op zijn en door middel van toffe projecten hopen we de jongeren op die manier te kunnen binden aan onze stichting.

Naast mijn functie als muziekaanjager bij SMO ben ik ook werkzaam als theaterdocent op het Werenfridus en als muziek- en theaterjuf op de Bonifatius en ‘t Ruimteschip. Daarnaast ben ik ook theatermaker en regisseur in regio West-Friesland. Ik hou van mijn afwisselende werk!

ANBI-Status

Door de Belastingdienst is Stichting Muziek Opmeer de ANBI-Status toegekend. Dit staat voor algemeen nut beogende instelling en houdt in dat schenkingen aan Stichting Muziek Opmeer aftrekbaar zijn voor de belasting. U kunt een gift op twee manieren doen:

  • als periodieke gift
    U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.
  • als gewone gift
    U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Conform de voorschriften inzake de Culturele ANBI status vindt u hieronder gepubliceerde stukken ter inzage.
RSIN: 857 967 228

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020

Beleidsplan Stichting Muziek Opmeer (Online)
Beleidsplan (PDF)

Beloningsbeleid: Stichting Muziek Opmeer kent geen beloningsbeleid. Alle activiteiten, zowel van het bestuur als van de stuurgroep, worden vrijwillig uitgevoerd. Kosten welke t.b.v. de stichting worden gemaakt mogen gedeclareerd worden.