Buurtbudget

De gemeente Opmeer heeft vier dorpskernen; Opmeer/Spanbroek, De Weere, Hoogwoud en Aartswoud. Deze dorpskernen krijgen allemaal een vrij besteedbaar budget om activiteiten te organiseren waarbij muziek een verbindende en betekenisvolle rol speelt. Het budget is bedoeld voor de stimulering van de participatie en het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeenschap.

De aanjagers begeleiden de dorpsraden en bekijken de aanvragen. Wanneer de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, wordt deze goedgekeurd. Wanneer u een inwoner bent van de gemeente Opmeer en u een goed idee heeft voor de invulling van dit buurtbudget, kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen naar info@muziekopmeer.nl.

Er zijn regels verbonden aan het buurtbudget. Deze kunt u hieronder lezen;

1. Muziek speelt een betekenisvolle rol, alle deelnemers maken actief muziek.
Let op: luisteren naar een concert volstaat niet;
2. Het plan getuigt van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de bewoners;
3. Het plan dient het gezamenlijk belang en wordt door een brede groep buurtbewoners gesteund;
4. De activiteit draagt bij aan de participatie van kwetsbare groepen en de verbinding in de lokale gemeenschap. Ook stimuleert of verbetert de activiteit de leefbaarheid in de buurt;
5. Het plan is binnen korte tijd (maximaal een jaar) uitvoerbaar;
6. Het initiatief is nog niet gerealiseerd (een bijdrage is dus alleen mogelijk voorafgaand aan de realisatie van het plan);
7. Het initiatief mag het (overig) gemeentelijk beleid niet doorkruisen.