Aanjagers

Stéphanie Burgerhout

Na 15 jaar in het basisonderwijs te hebben gewerkt als leerkracht en schoolleider, heb ik in 2017 de overstap gemaakt naar de culturele sector. Naast mijn werk als coach en trainer binnen de muziekeducatie,  zet ik mij ervoor in dat de gelden van Stichting Muziek Opmeer op een goede manier worden besteed aan alle inwoners van Opmeer. Muziek heeft altijd een bijzondere plek in mijn leven gehad. Sinds mijn zesde jaar speel ik al dwarsfluit en tijdens mijn lerarenopleiding heb ik ook aan het conservatorium Alkmaar gestudeerd.

Ik geniet het meest als ik kinderen samen muziek zie en hoor maken, wanneer docenten enthousiast lesgeven en ik samen met anderen plannen maak om de muziekeducatie en -participatie verder in te vullen. Mooie plannen maken, brainstormen en ideeën tot uitvoering brengen, dat is waar ik het meeste energie van krijg. Mijn wens is dat muziek ons allen de komende jaren steeds meer verbindt, dat het verzacht en verbroederd.

Stichting Muziek Opmeer is de afgelopen jaren steeds zichtbaarder geworden niet alleen binnen de gemeente, maar zeker ook daarbuiten. De prestigieuze bokaal van Méér Muziek in de Klas is voor mij de kroon op het werk van de Stichting.  Als ‘good practice’ hoop ik dat andere gemeenten geïnspireerd raken door onze vernieuwende werkwijze en mogelijkheden zien om hun muziekeducatie en -participatie ook op een andere manier in te richten. Muziek is overal! Niet alleen als je bewust naar een concert of festival gaat, maar ook als je gaat sporten of wanneer je een film bekijkt. Voor alles is muziek gewoonweg onmisbaar, en daarom vind ik het zo essentieel dat  ieder kind de kans krijgt om de muziekinstrumenten te ontdekken, op welke manier dan ook. Maar vooral… van muziek te genieten! Daar zet ik mij voor in!

Glenn Liebaut

Muziek als middel om mensen te verbinden vormt de leidraad in mijn carrière. Als uitvoerend musicus samenwerkend met uiteenlopende musici en gezelschappen, als muziekdocent binnen- en buitenschools, als workshopleider, initiator en projectleider van evenementen en nu als aanjager voor de gemeente Opmeer.

Mijns inziens verdient muziek maken een belangrijke vaste plek binnen het onderwijs. Daarnaast ben ik van mening dat toegang tot muziek, actief en passief, van hoge waarde is binnen een samenleving. Ik zie het als mijn missie om muziek, voor jong en oud, binnen ieders handbereik te brengen. Kaders scheppen die leiden tot individuele creativiteit, persoonlijke ontwikkeling, verbinding, meer inlevingsvermogen en begrip voor elkaar. Samen met Stéphanie geven we muziek in de breedste zin van het woord een prominente plek waarbij iedereen de kans heeft om hiermee in aanraking te komen.