Over de stichting

De gemeenteraad van Opmeer heeft in 2017 besloten tot een innovatieve, brede aanpak voor muziekeducatie. Stichting Muziek Opmeer geeft uitvoering aan deze opdracht en heeft tot doel om de muziekeducatie en -participatie te bevorderen in de gemeente Opmeer.

Met de campagne “Je hoort het goed” en de campagnefilm is het doel van de stichting om iedereen in de gemeente Opmeer, jong en oud te laten zien en vooral te laten horen wat de rol is van muziekeducatie en -participatie.

Er wordt gewerkt volgens een innovatieve bottom-up werkwijze, welke veel ruimte geeft aan de initiatieven en wensen die leven bij de direct betrokkenen. Wij proberen ervoor te zorgen dat de initiatieven, wensen, vragen en ideeën van burgers elkaar kunnen vinden binnen de verschillende domeinen. Hiermee staat de gemeente op afstand en is het maatschappelijke middenveld aan zet. Duurzaamheid staat hierbij voorop.

De domeinen worden bediend door twee aanjagers die tot taak hebben de beschikbare gelden voor muziekeducatie effectief om te zetten in programma’s en projecten.

Stichting Muziek Opmeer is opgericht op verzoek van de gemeente Opmeer, om uitvoering te geven aan een nieuwe aanpak van muziekeducatie. Dat was nodig omdat de muziekschool van Opmeer in de zomer van 2017 is gesloten, en er behoefte was aan een nieuwe werkwijze voor muziekeducatie die alle kinderen bereikt. De stichting geeft uitvoering aan deze opdracht, op basis van een plan dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

ANBI-Status

Door de Belastingdienst is Stichting Muziek Opmeer de ANBI-Status toegekend. Dit staat voor algemeen nut beogende instelling en houdt in dat schenkingen aan Stichting Muziek Opmeer aftrekbaar zijn voor de belasting. U kunt een gift op twee manieren doen:

  • als periodieke gift
    U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.
  • als gewone gift
    U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Conform de voorschriften inzake de Culturele ANBI status vindt u hieronder gepubliceerde stukken ter inzage.
RSIN: 857 967 228

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023

Beleidsplan Stichting Muziek Opmeer (Online)
Beleidsplan (PDF)

Beloningsbeleid: Stichting Muziek Opmeer kent geen beloningsbeleid. Alle activiteiten, zowel van het bestuur als van de stuurgroep, worden vrijwillig uitgevoerd. Kosten welke t.b.v. de stichting worden gemaakt mogen gedeclareerd worden.