Stichting Muziek Opmeer

Omdat muziek verbindend werkt!

Stichting Muziek Opmeer

Omdat muziek verbindend werkt!

Stichting Muziek Opmeer

Omdat muziek verbindend werkt!

Welkom bij Muziek Opmeer

De gemeenteraad van Opmeer heeft besloten tot een innovatieve, brede aanpak voor muziekeducatie. Stichting Muziek Opmeer geeft uitvoering aan deze opdracht en heeft tot doel om de muziekeducatie en -participatie te bevorderen in de gemeente Opmeer.

Er wordt gewerkt volgens een innovatieve bottom-up werkwijze, welke veel ruimte geeft aan de initiatieven en wensen die leven bij de direct betrokkenen. Wij proberen ervoor te zorgen dat de initiatieven, wensen, vragen en ideeën van burgers elkaar kunnen vinden binnen de verschillende domeinen. Hiermee staat de gemeente op afstand en is het maatschappelijke middenveld aan zet. Duurzaamheid staat hierbij voorop.

De domeinen worden bediend door twee aanjagers die tot taak hebben de beschikbare gelden voor muziekeducatie effectief om te zetten in programma’s en projecten.

Binnenschoolse activiteiten

Op alle scholen wordt gestructureerd muziekonderwijs gegeven vanuit de muziekimpuls. Daarnaast krijgt iedere school vanuit de stichting een bedrag om extra muziekeducatie aan te bieden.

Sociaal domein

Ook in het sociaal domein zijn wij actief. Denk hierbij aan activiteiten organiseren voor ouderen, jongeren, vluchtelingen en minder daadkrachtigen. Vaak vinden deze activiteiten plaats in samenwerking met bestaande organisaties, zoals de wijksteunpunten en Opmeer Actief.

Buitenschoolse activiteiten

Binnen de gemeente kunnen kinderen ook individueel les krijgen op een instrument. Voor het schooljaar 2018/2019 kunnen 60 kinderen meedoen aan de kortingsregeling.