Stichting Muziek Opmeer “Je hoort het goed”

De gemeenteraad van Opmeer heeft besloten tot een innovatieve, brede aanpak voor muziekeducatie. Stichting Muziek Opmeer geeft uitvoering aan deze opdracht en heeft tot doel om de muziekeducatie en -participatie te bevorderen in de gemeente Opmeer.

Met de campagne “Je hoort het goed” en de campagnefilm is het doel van de stichting om iedereen in de gemeente Opmeer, jong en oud te laten zien en vooral te laten horen wat de rol is van muziekeducatie en -participatie.

Er wordt gewerkt volgens een innovatieve bottom-up werkwijze, welke veel ruimte geeft aan de initiatieven en wensen die leven bij de direct betrokkenen. Wij proberen ervoor te zorgen dat de initiatieven, wensen, vragen en ideeën van burgers elkaar kunnen vinden binnen de verschillende domeinen. Hiermee staat de gemeente op afstand en is het maatschappelijke middenveld aan zet. Duurzaamheid staat hierbij voorop.

De domeinen worden bediend door twee aanjagers die tot taak hebben de beschikbare gelden voor muziekeducatie effectief om te zetten in programma’s en projecten.

Binnen de gemeente kunnen kinderen t/m 14 jaar ook individueel les krijgen op een instrument. In totaal kunnen wij 60 kinderen een plaats bieden om voor het gereduceerde tarief van €125 per jaar (gedurende twee jaar) muziekles te krijgen. Dit noemen wij de kortingsregeling. U kunt uw kind gedurende het gehele jaar inschrijven voor de kortingsregeling. Momenteel zijn er nog plekken vrij! U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldingsformulier te downloaden.  

Binnenschoolse activiteiten

Op alle scholen wordt gestructureerd muziekonderwijs gegeven vanuit de muziekimpuls. Daarnaast krijgt iedere school vanuit de stichting een bedrag om extra muziekeducatie aan te bieden.

Sociaal domein

Ook in het sociaal domein zijn wij actief. Denk hierbij aan activiteiten organiseren voor ouderen, jongeren, vluchtelingen en minder daadkrachtigen. Vaak vinden deze activiteiten plaats in samenwerking met bestaande organisaties, zoals de wijksteunpunten en Opmeer Actief.

Buitenschoolse activiteiten

Binnen de gemeente kunnen kinderen ook individueel les krijgen op een instrument. Elk schooljaar kunnen 60 kinderen meedoen aan de kortingsregeling.