Kinderdagverblijf & peuterspeelzaal

Binnen de gemeente zijn er drie organisaties waar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal worden aangeboden. Deze organisaties zijn: Jimpy Play (Hoogwoud), Smallsteps (Spanbroek) en Berend Botje (Hoogwoud).

Op zowel Berend Botje als Smallsteps worden voor de jongste kinderen in de voorschoolse opvang (1 t/m 3 jaar) Muziek op Schoot lessen gegeven. Zo maken de kinderen op jonge leeftijd al kennis met allerlei facetten van muziek. Op termijn zullen er ook bij Jimpy Play muzieklessen worden aangeboden en zal de verbinding gezocht worden met de scholen voor naschoolse muzikale activiteiten.