Kinderdagverblijf & peuterspeelzaal

Binnen de gemeente zijn er drie organisaties waar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal worden aangeboden. Deze organisaties zijn: Jimpy Play (Hoogwoud), Smallsteps (Spanbroek) en Berend Botje (Hoogwoud).

Op alle drie de locaties worden in de voorschoolse opvang (1 t/m 3 jaar) Muziek op Schoot lessen gegeven. Zo maken de kinderen op jonge leeftijd al kennis met allerlei facetten van muziek.
Daarnaast worden er op de locaties verschillende muziekactiviteiten aangeboden en worden de pedagogisch medewerkers regelmatig geschoold in muzikale activiteiten.

In het nieuwe schooljaar zal de verbinding gezocht worden met de scholen voor een goede doorstroom naar de kleuters. Ook bieden we dan muziekactiviteiten aan in de naschoolse opvang.