Kinderdagverblijf & peuterspeelzaal

Binnen de gemeente zijn er drie organisaties waar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal worden aangeboden. Deze organisaties zijn: Jimpy Play (Hoogwoud), Smallsteps (Spanbroek) en Berend Botje (Hoogwoud).

Op zowel Berend Botje als Smallsteps worden voor de jongste kinderen in de voorschoolse opvang (1 t/m 3 jaar) Muziek op Schoot lessen gegeven. Zo maken de kinderen op jonge leeftijd al kennis met allerlei facetten van muziek. Zij krijgen deze lessen al 2 jaar van muziekdocente Elma Nowak. Ook bij Jimpy Play worden er verschillende muziekactiviteiten aangeboden. Na de zomervakantie wordt er ook daar gestart met Muziek op Schoot lessen in de peutergroepen.

In het nieuwe schooljaar zal de verbinding gezocht worden met de scholen voor een goede doorstroom naar de kleuters. Ook bieden we dan muziekactiviteiten aan in de naschoolse opvang.