Bestuur

Irma Stroet – voorzitter

Nevenfuncties:

 • Concerndirecteur Gemeente Zaanstad | Bezoldigd
 • Voorzitter bestuur Gemeentebelangen Opmeer | Onbezoldigd

Petra Borst-Koorn – secretaris

Nevenfuncties:

 • Raadslid en vicevoorzitter VVD Hollands Kroon | Bezoldigd
 • Penningmeester 4 mei comité Niedorp | Onbezoldigd
 • Bestuurslid Thuishuis Winkel | Onbezoldigd

Tim de Haan – penningmeester 

Nevenfuncties:

 • Eigenaar Wat een Verstand Hoogwoud | Bezoldigd
 • Raad van toezicht van Kaapvaarders Verbond

Joost Patocka – algemeen bestuurslid

Nevenfuncties:

 • Docent Jazz Drums Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam | Bezoldigd
 • Directeur en Artistiek leider Jazz in Aartswoud  | Onbezoldigd
 • Raad van toezicht van Kaapvaarders Verbond
 • Secretaris Stichting Bateleur van Ruben Hein

Stuurgroep

Angela van Kampen – SKOWF basisscholen
Nicole de Braal – Allure basisscholen
Linda Arkesteijn – Kinderdagverblijven
Tanja Harlaar – Wijksteunpunten
vacature – Verenigingen
Anna Verschoor – Westfriese Bibliotheken