Bestuur

Irma Stroet – voorzitter
Petra Borst-Koorn – secretaris
Tim de Haan – penningmeester 
Joost Patocka – algemeen bestuurslid

Stuurgroep

Angela van Kampen – namens de SKOWF basisscholen
Nicole de Braal – namens de Allure basisscholen
Linda Arkesteijn – namens de kinderdagverblijven
Tanja Harlaar – namens alle wijksteunpunten
Ton Koelemeijer – namens alle verenigingen