Sociaal domein

In samenwerking met de bestaande organisaties kijkt Stichting Muziek Opmeer waar zij kan aansluiten bij activiteiten om kinderen meer in aanraking te laten komen met muziek. Het is hierbij belangrijk dat muziek een actieve en betekenisvolle rol speelt, dat er verbinding kan worden gemaakt tussen mensen en dat het zorgt voor energie en een positief gevoel.