Naschools

Het domein ‘naschools’ is bedoeld voor kinderen die de binnenschoolse muzieklessen heel leuk vinden en wat verdieping willen. Wij bieden gedurende het jaar verschillende cursussen aan, waar kinderen zich voor kunnen opgeven. Het is de bedoeling dat deze lessen aansluiten bij de interesses van de kinderen of voortvloeien uit het binnenschoolse aanbod.
We streven ernaar om naschoolse cursussen te laten starten terwijl de binnenschoolse activiteiten nog bezig zijn. Deze cursussen zijn bovenschools: kinderen van de ene school kunnen de lessen volgen op andere scholen. Ook verenigingen kunnen worden ingeschakeld.

Mochten er kinderen zijn die na het naschoolse aanbod echt op muziekles willen, dan kunnen zij uit het buitenschoolse aanbod een keuze maken.