Naschools

Op alle 7 scholen is er een naschools aanbod. Het is de bedoeling dat deze lessen aansluiten bij de interesses van de kinderen of voortvloeien uit het binnenschoolse aanbod. Op termijn kunnen scholen gaan samenwerken, zodat kinderen meer keuzemogelijkheid hebben. Zo kunnen kinderen lessen volgen, ongeacht of zij op deze school zitten of niet. Ook kan er samenwerking gezocht worden met verenigingen en/of kinderdagverblijven, peuterspeelzalen.