Naschools

Het domein ‘naschools’ is bedoeld voor kinderen die de binnenschoolse muzieklessen heel leuk vinden en wat verdieping willen. Wij bieden gedurende het jaar verschillende cursussen aan, waar kinderen zich voor kunnen opgeven. Dit kan van alles zijn! We streven ernaar om naschoolse cursussen te laten starten terwijl de binnenschoolse activiteiten nog bezig zijn. Mochten er kinderen zijn die na het naschoolse aanbod echt op muziekles willen, dan kunnen zij uit het buitenschoolse aanbod een keuze maken.

Het is de bedoeling dat deze lessen aansluiten bij de interesses van de kinderen of voortvloeien uit het binnenschoolse aanbod. Op termijn kunnen scholen gaan samenwerken, zodat kinderen meer keuzemogelijkheid hebben. Zo kunnen kinderen lessen volgen, ongeacht of zij op deze school zitten of niet. Ook kan er een samenwerking gezocht worden met verenigingen, kinderdagverblijven en/of peuterspeelzalen.