Start binnenschoolse lessen

Op de basisscholen Bonifatius, Ruimteschip en de Adelaar zijn de eerste binnenschoolse muzieklessen weer gestart. Op de Adelaar zijn dit de AMV (Algemene Muzikale Vorming) lessen in groep 1-2-3. Iedere groep krijgt een halfuur les, gedurende 6 weken. De lessen worden gegeven door Claudia Veenstra. Op de Bonifatius zijn de lessen keyboard, trompet, saxofoon, gitaar en slagwerk gestart in verschillende groepen en op ’t Ruimteschip de lessen slagwerk en gitaar. Zo zijn er in januari alweer veel kinderen van verschillende scholen die kennismaken met allerlei verschillende instrumenten. In de maanden die volgen dit schooljaar, volgen ook de rest van de scholen/groepen met hun muzieklessen.